brostykkevej

Om G/F Phønix

Grundejerforeningen Phønix blev stiftet den 14. november 1941 og består i dag af 54 ejendomme beliggende langs Brostykkevej, fra nr. 124-174 på nordsiden og fra 147-201 på sydsiden.

Alle der har skøde på en grund eller en del af en sådan indenfor ovennævnte område har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.
Du kan læse mere i Grundejerforeningens vedtægter.

Foreningen afholder Generalforsamling hvert år i februar og traditionelt en sommerfest i august for foreningens medlemmer. Bestyrelsen holder møder, når der er sager at drøfte. Typisk 2-3 gange om året.

Formanden står for indkaldelsen til møder.

Vores logo er inspireret af logoet fra virksomheden A/S Phønix, Frederiksberg der i 1920’erne fremstillede elementerne til vores træhuse.

Deres logo findes tidligere anvendt på vores officielle dokumenter f.eks. vores vedtægter.

Læs mere herom i afsnittet Historie på denne hjemmeside.

Hvem bor her

Grundejerne i foreningen repræsenter et bredt udsnit at den danske befolkning. Her bor ældre mennesker der har boet her hele deres voksne liv, ny tilflyttede og familier med både små og store børn, enlige og par i flere variationer. Også uddannelsesniveauet spænder bredt fra folkeskole til universitets uddannede beboere der tilsvarende udfylder tilværelsen som skolebørn, studerende, pensionister, håndværkere, akademikere og selvstændige.

Foreningen ligger i Hvidovre Kommune og er tilknyttet to forskellige skoledistrikter. Lige numre ligger i skoledistrikt Gungehusskolen og ulige numre hører til Danborgskolen. www.hvidovre.dk